Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego

Autor:

07/04/2017 16.15

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miasta Otwocka odbędzie się w poniedziałek 10 kwietnia 2017 r. o godz. 16.15 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

 Proponowany porządek posiedzenia komisji:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie pisma z dnia 20 marca 2017 r. Nr Dz.4867/17/DI – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku.
  3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie pisma z dnia 3 marca 2017 r. Nr Dz.4009/17/DI – Mini Bus Komunikacja Prywatna.
  4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie pisma z dnia 6 marca 2017 r. Nr Dz.4173/17/DI Pana K. G.
  5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego.
  6. Zakończenie obrad.