Komisja Spraw Społecznych Zdrowia i Porządku Publicznego

Autor: Administrator serwisu

10/03/2017 15.00

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miasta Otwocka odbędzie się w czwartek 16 marca 2017 r. o godz. 15.00 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia komisji:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Otwocku za rok 2016.
  3. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Otwocku za rok 2016.
  4. Zakończenie obrad.