Komisja Spraw Społecznych Zdrowia i Porządku Publiczego

Autor:

17/03/2016 15.00

odbędzie się we wtorek 22 marca 2016 r. o godz. 15.00 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

 

Proponowany porządek posiedzenia komisji:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych realizowanych na terenie Miasta Otwocka w 2016 r.;
  3. Zapytania i wolne wnioski.
  4. Zakończenie obrad