Komisja Spraw Społecznych Zdrowia i Porządku Publiczego

Autor:

10/03/2016

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miasta Otwocka odbędzie się w piątek  11 marca  2016 r. o godzinie 16:30 w budynku C pok 5a Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia komisji:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Otwocka”.

3. Omówieniem "Program Rodzina 500 Plus".

Kontynuacja posiedzenia komisji dotycząca powyższego punktu, będzie wznowiona w dniu 12 marca 2016 r. (sobota) w siedzibie Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Otwocku, ul. gen. Juliana Filipowicza 9 Aula godz. 15.00).

4. Zapytania i wolne wnioski.

5. Zakończenie obrad.