Komisja Spraw Społecznych Zdrodwia i Porządku Publicznego

Autor: Administrator serwisu

12/07/2017 16:00

posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miasta Otwocka odbędzie się 19 lipca (środa)  2017 r. o godz. 1600 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

 

Proponowany porządek posiedzenia komisji:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Omówienie i zaopiniowanie pisma z dnia 08.07.2017 r. Nr Dz. 9594/17/DI TBJ SP. O.O. (Fitness Club Imperium)
  3. Omówienie i zaopiniowanie pisma z dnia 22.06.2017 r. Nr Dz. 10220/17/DI w sprawie dofinansowania klubu uczniowskiego Duet.
  4. Omówienie i zaopiniowanie pisma z dnia 21.06.2017 r. Nr Dz. 10135/17/DI Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce „Promyczek”
  5. Omówienie i zaopiniowanie pisma z dnia21.06.2017r. Nr Dz.10136/17/DJ Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce „Promyczek”
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.