Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

12/01/2022 15:00

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się w dniu 17 stycznia 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 15:00 w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

 Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu Nr XXVIII/21 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 13 grudnia  2021 r.
  4. Rozpatrzenie skargi mieszkańca Otwocka p. Jerzego Rybaka z dnia 26 listopada 2021 na Prezydenta Miasta Otwocka w związku z przekraczaniem swoich uprawnień i nieprzestrzeganiem prawa miejscowego w związku z funkcjonowaniem Miejskiej Rady Seniorów w Otwocku. (data złożenia skargi do Urzędu w dniu 26 listopada  2021 r.)
  5. Rozpatrzenie wniosku mieszkańca Otwocka p. Jerzego Rybaka z dnia 06 grudnia 2021 r. (data złożenia wniosku do Urzędu w dniu 06 grudnia 2021 r.)
  6. Rozpatrzenie skargi mieszkanki Otwocka p. B.M. z dnia 5 grudnia 2021 r. na p.o. Dyrektora Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku. (data złożenia skargi do Rady Miasta Otwocka w dniu 10 grudnia 2021 r. )
  7. Sprawy różne, wolne wnioski.
  8. Zakończenie obrad.