Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Autor: Biuro Rady Miasta Otwocka Magdalena Kniaziewicz

11/10/2021 16:00

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się w dniu 18 października 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 16.00 w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

 Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu Nr XXIII/21 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 30 sierpnia 2021 r.
  4. Przyjęcie protokołu Nr XXIV/21 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 27 września 2021 r.
  5. Rozpatrzenie skargi złożonej przez mieszkankę Otwocka z dnia 16 września 2021 r. dotyczącej działań i opieszałości Prezydenta Miasta Otwocka i Urzędu Miasta Otwock. (data złożenia skargi do Urzędu w dniu 17 września 2021 r.). – termin przedłużenia rozpatrzenia skargi do 31 października 2021 r.
  6. Rozpatrzenie petycji złożonej przez mieszkańców ul. Lachowicza i ul. Ługi w Otwocku z dnia 28 września 2021 r. ( data złożenia petycji do Urzędu w dniu 28 września 2021 r.).
  7. Sprawy różne, wolne wnioski
  8. Zakończenie obrad.