Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Autor: Magdalena Kniaziewicz Biuro Rady Miasta

11/06/2021 16:00

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2021 r. (wtorek) o godzinie 16:00.
Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z pomieszczeń Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

 Proponowany porządek posiedzenia.

 1. Stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XVIII/21 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 15 marca 2021 r.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XIX/21 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 19 kwietnia 2021 r.
 5. Rozpatrzenie wniosku z dnia 11 maja 2021 r. mieszkanki Otwocka p. M.M. w sprawie skargi na pracę Urzędu Miasta  Otwocka Wydział Ochrony Środowiska.
 6. Rozpatrzenie skargi z dnia 17 maja 2021 r. mieszkańca Otwocka p. W.Cz. w sprawie modernizacji ulicy prof. Stefana Kazimierza Malawskiego.
 7. Rozpatrzenie wniosku z dnia 22 maja 2021 r. mieszkańca Otwocka p. W.Cz. w sprawie zmiany nazwy ulicy prof. Stefana Kazimierza Malawskiego.
 8. Rozpatrzenie petycji z dnia 27 maja 2021 r. mieszkańca Otwocka p. M.Ł. w sprawie zamontowania lamp ulicznych w ul. Orzeszkowej.
 9. Rozpatrzenie petycji z dnia 04 marca 2021 r. Tymczasowej Rady Stanu w sprawie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
 10. Sprawy różne, wolne wnioski
 11. Zakończenie obrad.