Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

04/02/2021 16:00

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, odbędzie się w dniu 11 lutego 2021 r. (czwartek) o godzinie 16:00.
Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z pomieszczeń Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.
 
Proponowany porządek posiedzenia.
 1. Stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XV/21 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 07 stycznia 2021 r.
 4. Rozpatrzenie petycji pod nazwą: „Na podstawie Ustawy z dnia 11 lipca o petycjach – zwracamy się z wnioskiem do Pana Prezydenta i do Rady Miasta Otwocka
  o obniżenie o 50% stawek za opłaty targowe i rezerwacyjne” złożonej przez Stowarzyszenie Kupców Batorego w dniu 16 listopada 2020 r.
 5. Rozpatrzenie petycji w interesie publicznym do rozpatrzenia przez Radę Miasta Otwocka, złożonej przez Pana K.R. w dniu 10 grudnia 2020 r.
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie uchwalenia przez tutejszą Radę Miasta/Gminy uchwały: „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka”. Petycja złożona przez Panią T.G. w dniu 20 grudnia 2020 r.
 7. Rozpatrzenie petycji o uchwałę, że wszyscy jesteśmy równi wobec prawa. Petycja złożona przez Pana A.J. w dniu 07 stycznia 2021 r.
 8. Rozpatrzenie petycji w obronie przestrzegania Konstytucji. Petycja złożona przez Panią W.J.-W. w dniu 12 stycznia 2021 r.
 9. Rozpatrzenie skargi mieszkanki Otwocka na Prezydenta Miasta Otwocka oraz wydziały Urzędu Miasta. Skarga wpłynęła w dniu 01 lutego 2021 r. 
 10. Sprawy różne, wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.