Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

31/12/2020 16:00

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, odbędzie się w dniu 07 stycznia 2021 r. (czwartek) o godzinie 16:00.
Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z pomieszczeń Urzędu Miasta Otwocka przy
ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.
 
Proponowany porządek posiedzenia.
  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu Nr XIV/20 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 26 października 2020 r.
  4. Rozpatrzenie skargi Radnego Rady Miasta na działania Prezydenta Miasta Otwocka, złożonej w dniu 07 grudnia 2020 r.
  5. Rozpatrzenie skargi mieszkanki Otwocka na pracę Urzędu Miasta Otwocka Wydział Ochrony Środowiska, złożonej w dniu 15 grudnia 2020 r.
  6. Rozpatrzenie skargi mieszkańca Otwocka na niewydanie zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności, złożonej w dniu 22 grudnia 2020 r.
  7. Sprawy różne, wolne wnioski.
  8. Zakończenie obrad.