Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Autor: Biuro Rady Miasta Renata Trzpil

24/08/2020

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 16:00, w miejscu: Aula Urzędu Miasta Otwocka
przy ul. Armii Krajowej 5.

Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu Nr XII/20 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 27 lipca 2020 r.
  4. Rozpatrzenie skargi mieszkańców Otwocka na bezczynność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Tomasza Morusa w Otwocku.
  5. Rozpatrzenie skargi mieszkańca Otwocka na działania Dyrektora Żłobka Miejskiego w Otwocku.
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.