Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

04/06/2020 15:30

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 15:30, w Klubie „SMOK” przy ulicy Warszawskiej 11/13 w Otwocku.

 Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Wybór wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
  4. Przyjęcie protokołu Nr IX/20 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 20 stycznia 2020 r.
  5. Przyjęcie protokołu Nr X/20 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 03 lutego 2020 r.
  6. Rozpatrzenie petycji z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie budowy ul. Poetyckiej w Otwocku na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Tuwima; (data wpływu do Urzędu Miasta Otwocka dnia 22 kwietnia 2020 r. nr 5447/20/DI).
  7. Rozpatrzenie petycji z dnia 05 maja 2020 r. w sprawie o zmianę przepisów prawa miejscowego w zakresie sprzedaży lokali i stosownych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz udziału w gruncie w budynkach drewnianych wybudowanych przed 1945 r. i ustalenie bonifikat w wysokości co najmniej takiej jakie obowiązywały przed 2013 r.; (data wpływu do Urzędu Miasta Otwocka dnia 06 maja 2020 r. nr 5879/20/DI).
  8. Sprawy różne, wolne wnioski.
  9. Zakończenie obrad.