Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

11/01/2023 16:00

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się w dniu 16 stycznia 2023 r. o godzinie  16:00 w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

 Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu Nr XLIII/22 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 05 grudnia  2022 r.
  4. Przyjęcie protokołu Nr XLIV/22 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 19 grudnia 2022 r.
  5. Omówienie pisma otrzymanego z Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 22 listopada 2022 roku. (data wpływu pisma do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 28 listopada 2022 r.)
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.