Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Autor: Biuro Rady Miasta

10/05/2022 16:00

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się w dniu 16 maja 2022 r. o godzinie 16:00 w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu Nr XXXVI/22 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 11 kwietnia 2022 r.
  4. Przyjęcie protokołu Nr XXXVII/22 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 26 kwietnia 2022 r.
  5. Rozpatrzenie petycji złożonej przez mieszkańców Otwocka (osiedle Morskie Oko i Ługi) z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie uruchomienia linii autobusowej łączącej osiedla Morskie Oko i Ługi Otwock z centrum miasta i dworcem PKP. (data złożenia petycji do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 11 kwietnia 2022 r.)
  6. Rozpatrzenie petycji złożonej przez mieszkańców Otwocka (osiedle Morskie Oko) z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie uruchomienia linii autobusowej łączącej osiedla Morskie Oko z centrum miasta i dworcem PKP. (data złożenia petycji do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 11 kwietnia 2022 r.)
  7. Rozpatrzenie skargi mieszkanki Otwocka p. B.M. z dnia 5 grudnia 2021 r. na p.o. Dyrektora Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku. - (data złożenia skargi do Rady Miasta Otwocka w dniu 10 grudnia 2021 r. )
  8. Rozpatrzenie skargi z dnia 21 kwietnia 2022 r. złożonej przez pana P. L.-M. na Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku. - (data złożenia skargi do Urzędu Miasta w dniu 22 kwietnia 2022 r.)
  9. Sprawy różne, wolne wnioski.
  10. Zakończenie obrad.