Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

22/04/2022 15:00

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się w dniu  26 kwietnia 2022 r. (wtorek) o godzinie 15:00 w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

 Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie skargi z dnia 21 kwietnia 2022 r. złożonej przez pana P. L.-M. na Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku. - (data złożenia skargi do Urzędu Miasta w dniu 22 kwietnia 2022 r.)
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.
  5. Zakończenie obrad.