Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

21/02/2022 12:00

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się w dniu 23 lutego 2022 r. (środa) o godzinie 12:00 w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

 Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Otwocka.
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.
  5. Zakończenie obrad.