Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Autor: Biuro Rady Miasta

19/01/2022 16:00

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się w dniu 24 stycznia  2022 r. (poniedziałek) o godzinie 16:00 w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie skargi mieszkańca Otwocka z dnia 15 grudnia 2021 r. na uchwałę Nr LI/551/21 z dnia 29 września 2021 r. dotyczącej działania Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej (data złożenia skargi do Urzędu Miasta w dniu 15 grudnia 2021 r.).
  4. Rozpatrzenie skargi mieszkanki Otwocka z dnia 09 grudnia 2021 r. na brak kontaktu z Prezydentem Miasta Otwocka  (data złożenia skargi do Urzędu w dniu 09 grudnia 2021 r.)
  5. Rozpatrzenie skargi mieszkanki Otwocka z dnia 26 października 2021 r. na działanie Prezydenta Miasta Otwocka oraz na działania powołanej przez Prezydenta Miasta Otwocka komisji na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Otwocka nr 54/2021. (data złożenia skargi do Urzędu w dniu 29 października 2021 r.)
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.