Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Autor: Biuro Rady Miasta

22/06/2021 15:30

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się w dniu 23 czerwca 2021 r. (środa) o godzinie 15:30. Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z pomieszczeń Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie skargi z dnia 11 czerwca 2021 r. mieszkańca Otwocka dotyczącej nie rozpoznania „Wniosku strony” – „w terminie ustawowym” przez Wiceprezydenta Miasta Otwocka.
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.
  5. Zakończenie obrad.