KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

11/05/2021 16:00

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie się w dniu 17 maja 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 16:00.
Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z pomieszczeń Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.
 
Proponowany porządek posiedzenia.
  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu Nr XVI/21 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 11 lutego 2021 r.
  4. Przyjęcie protokołu Nr XVII/21 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 18 lutego 2021 r.
  5. Rozpatrzenie petycji w sprawie umożliwienia korzystania z boiska pełnowymiarowego o sztucznej nawierzchni przy ul. Karczewskiej w Otwocku z dnia 29 marca 2021 r. Petycja złożona przez mieszkańca Otwocka p. P.R. (data złożenia petycji do Urzędu w dniu 06 kwietnia 2021 r.)
  6. Rozpatrzenie pisma mieszkańca Otwocka p. W.Cz. z dnia 09 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy (data złożenia pisma do Urzędu w dniu 09 kwietnia 2021 r.)
  7. Rozpatrzenie wniosku obywatelskiego p. J. R. z dnia 22 lutego 2021 r. (data złożenia wniosku do Urzędu w dniu 22 lutego 2021 r.)
  8. Sprawy różne, wolne wnioski
  9. Zakończenie obrad.