Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Autor: Biuro Rady Miasta Renata Trzpil

04/03/2021 17.30

Zmiana terminu posiedzenia: Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się w dniu 15 marca 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 17:30.
Zmiana następuje z przyczyn organizacyjno-technicznych.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się w dniu 09 marca 2021 r. (wtorek) o godzinie 16:00. Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z pomieszczeń Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie skargi mieszkanki Otwocka na Prezydenta Miasta Otwocka i p. o. Dyrektora Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w likwidacji.
  4. Rozpatrzenie petycji radnego Rady Miasta Otwocka Ireneusza Paśniczka pn. „Petycja A50” z dnia 22.02.2021 r.
  5. Rozpatrzenie wniosku obywatelskiego p. J. R. z dnia 22.02.2021 r.
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.