Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Autor: Biuro Rady Miasta Renata Trzpil

15/02/2021

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się w dniu 18 lutego 2021 r. (czwartek) o godzinie 16:00.

Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z pomieszczeń Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie skargi mieszkanki Otwocka na p. o. Dyrektora Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w likwidacji.
  4. Podjęcie wniosku do Rady Miasta Otwocka o przedłużenie terminu rozpatrzenia skargi mieszkanki Otwocka na Prezydenta Miasta Otwocka i p. o. Dyrektora Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w likwidacji.
  5. Rozpatrzenie skargi mieszkanki Otwocka na Prezydenta Miasta Otwocka oraz wydziały Urzędu Miasta.
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.