Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Autor: Magdalena Kniaziewicz Biuro Rady Miasta

21/10/2020 16:00

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie się w dniu 26 października 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 16:00,
w miejscu: Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu przy ul. Armii Krajowej 4.
Proponowany porządek posiedzenia.
  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu Nr XIII/20 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 31 sierpnia 2020 r.
  4. Przedstawienie pisma od Wojewody Mazowieckiego w sprawie nieważności Uchwały Nr XXIV/355/20 Rady Miasta Otwocka z dnia 9 września 2020 r. wraz z odpowiedzią na pismo.
  5. Rozpatrzenie skargi p. I.S. w sprawie działalności Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 w Otwocku.
  6. Rozpatrzenie skargi mieszkanki Otwocka p. U.G. 
  7. Rozpatrzenie skargi mieszkanki Otwocka p. M.C. na Prezydenta Miasta Otwocka w sprawie przyznania mieszkania socjalnego.
  8. Sprawy różne, wolne wnioski.
  9. Zakończenie obrad.