Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

17/07/2020 16:00

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie się w dniu 27 lipca 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 16:00 w Auli Urzędu Miasta Otwocka bud. A
przy ul. Armii Krajowej 5.
 
Proponowany porządek posiedzenia.
  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu Nr XI/20 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 15 czerwca 2020 r.
  4. Rozpatrzenie petycji z dnia 31 maja 2020 r. w sprawie interesu publicznego w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego; (data wpływu do Urzędu Miasta Otwocka dnia 01 czerwca 2020 r. nr 1742/20/EMAIL).
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.