Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Autor: Biuro Rady Miasta Otwocka Magdalena Kniaziewicz

27/01/2020 16:00

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się dnia 03 lutego 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 16:00, w miejscu: Aula Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5,

Proponowany porządek posiedzenia.
 1. Stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 3. Wybór wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 4. Przyjęcie protokołu Nr VIII/19 z posiedzenia połączonych Komisji Skarg, Wniosków  i Petycji oraz Komisji Gospodarki Miejskiej z dnia 09 grudnia 2019 r.
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie poszerzenia ul. Źródlanej kosztem terenu leśnego z dnia 16 grudnia 2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta Otwocka
  dn. 16 grudnia 2019 r.)
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie montażu oświetlenia na ul. Witkacego w Otwocku z dnia 03 stycznia 2020 r. (data wpływu do Urzędu Miasta Otwocka
  dn. 03 stycznia 2020 r.)
 7. Rozpatrzenie pisma mieszkanki Otwocka z dnia 09 grudnia 2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta Otwocka dn.10 grudnia 2019 r.) oraz pisma z dnia
  16 stycznia 2020 r. (data wpływu do Urzędu Miasta Otwocka dn.16 stycznia 2020 r.)
 8. Sprawy różne, wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.