Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

13/01/2020 16:00

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie się dnia 20 stycznia 2020 r. o godzinie 16:00,
w miejscu: Aula Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5,
 
Proponowany porządek posiedzenia.
 1. Stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu Nr VII/19 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 25.11.2019 r.
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie wyznaczenia miejsc parkingowych, remontu i poszerzenia chodnika oraz zmiany nawierzchni jezdni w rejonie Przedszkola nr 6 przy
  ul. Kubusia Puchatka 28 z dnia 21 listopada 2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta Otwocka dn. 22 listopada 2019 r.).
 5. Rozpatrzenie petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego z dnia 28 listopada 2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta Otwocka
  dn. 29 listopada 2019 r.).
 6. Rozpatrzenie petycji dotyczącej remontu ulicy Wiśniowej z dnia 4 grudnia 2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta Otwocka dn. 04 grudnia 2019 r.).
 7. Sprawy różne, wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.