Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Autor: Administrator serwisu

19/11/2019

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się dnia 25 listopada 2019 r. o godzinie 16:00 w Auli Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5,

Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie skargi na nieterminowe załatwienie wniosku przez Prezydenta Miasta Otwocka w sprawie zagrażającej życiu, zdrowiu i mieniu mieszkańców Otwocka.
  4. Rozpatrzenie sprzeciwu mieszkańców przeciw budowie ul. Rybnej w sposób, który prowadzi do gromadzenia się wody w ul. Tysiąclecia i ul. Sołeckiej oraz zalewania okolicznych posesji (petycja).
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.