Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Autor: Magdalena Kniaziewicz Biuro Rady Miasta

30/09/2019 16:00

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie się dnia 7 października 2019 r. o godzinie 16:00, w miejscu: Aula Urzędu Miasta Otwocka przy
ul. Armii Krajowej 5,
 Proponowany porządek posiedzenia.
  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu Nr IV/19 z posiedzenia KSWiP z dnia 01.07.2019 r.
  4. Przyjęcie protokołu Nr V/19 z posiedzenia KSWiP z dnia 08.07.2019 r.
  5. Rozpatrzenie Petycji w sprawie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów z dnia 20 sierpnia 2019 r.
  6. Rozpatrzenie Petycji w sprawie budowy ul. Poetyckiej w Otwocku na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Tuwima z dnia 09 września 2019 r.
  7. Rozpatrzenie skargi na brak działań Prezydenta Miasta i Wydziału Ochrony Środowiska w sprawie wyegzekwowania wydanej w 2013 roku decyzji oraz braku odpowiedzi na pisma i skargi kierowane do Urzędu Miasta z dn. 29 sierpnia 2019 r.
  8. Sprawy różne, wolne wnioski.
  9. Zakończenie obrad.