Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

05/07/2019 16:00

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, odbędzie się dnia 08 lipca 2019 r. o godzinie 16:00,
w miejscu: Aula Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5,

Proponowany porządek posiedzenia.
1. Stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie skargi na akt prawa miejscowego:
a)      tj. Uchwałę Rady Miasta Otwocka nr X/80/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Otwocka w 2019 r., której załącznikiem jest „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Otwocka 2019 r.).
4.Sprawy różne, wolne wnioski.
5. Zakończenie obrad.