Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

25/06/2019 16:00

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie się dnia 01 lipca 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 16:00 w Urzędzie Miasta Otwocka, budynek A, 1 piętro – aula.

Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu Nr III/19 z posiedzenia KSWiP z dnia 20.05.2019r.
  4. Analiza umowy miasta Otwocka z firmą odbierającą odpady komunalne.
  5. Analiza informacji Prezydenta Miasta Otwocka nt. kierunków miejskiej polityki gospodarki odpadami.
  6. Podjęcie uchwały Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie rozpatrzenia  petycji mieszkanki Otwocka „Nie dla 100% podwyżki opłat za śmieci w Otwocku”
  7. Sprawy różne, wolne wnioski.
  8. Zakończenie obrad.