Komisja Spraw Społecznych Zdrowia i Porząku Publicznego

Autor:

27/01/2017

posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia
i Porządku Publicznego Rady Miasta Otwocka odbędzie się w poniedziałek
30 stycznia   2017 r. o godz. 1600w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

 

Proponowany porządek posiedzenia komisji:

  1.    Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2.    Rozpatrzenie i zaopiniowanie pisma data wpływu 29.12.2016-Caritas
  3.    Rozpatrzenie i zaopiniowanie pisma data wpływu 05.01.2017-Rodzinne Centrum Zdrowia.
  4.    Rozpatrzenie i zaopiniowanie pisma data wpływu 02.12.2016 Nr. Dz. 18920/16/DI
  5.    Zapytania i wolne wnioski