Komisja Statutowa

Autor:

18/04/2016 18:00

odbędzie się we wtorek (19.04.2016 r.) o godz. 18:00 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Analiza Regulaminu Komisji Rewizyjnej Miasta Otwocka - rozdział VIII ust. 1 do 11 - zatwierdzenie przez głosowanie.
  3. Analiza Regulaminu Komisji Rewizyjnej Miasta Otwocka - rozdział IX ust. 1 - 7 - zatwierdzenie przez głosowanie.
  4. Określenie terminów dopracowania i zakończenia pracy nad tekstem jednolitym Statutu Miasta Otwocka oraz przedstawienia go do zatwierdzenia Radzie.
  5. Sprawy różne i wolne wnioski.
  6. Zakończenie posiedzenia.