Komisja Statutowa

Autor:

05/04/2016 17:15

odbędzie się we wtorek (12.04.2016 r.) o godz. 17:15 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka
Proponowany porządek obrad:
  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Analiza Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Otwocka - rozdział V - ust. 9 pkt. 5, 6, 7 - zatwierdzenie zmian przez głosowanie.
  3. Analiza Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Otwocka - rozdział VI - ust. 1 - 8 - zatwierdzenie zmian przez głosowanie.
  4. Analiza Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Otwocka - rozdział VII - ust. 1 - 7 - zwteirdzienie zmian przez głosowanie.
  5. Sprawy różne i wolne wnioski.
  6. Zakończenie posiedzenia.