Komisja Rewizyjna

Autor: Biuro Rady Miasta Renata Trzpil

20/01/2021

Zamknięte posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 22 stycznia 2021 r. (piątek) o godzinie 16:30.

Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

1)      stwierdzenie kworum oraz głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanego porządku posiedzenia.

2)      dyskusja oraz głosowanie w sprawie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej  w 2020 r.

3)      dyskusja oraz głosowanie w sprawie uchwały o przyjęciu planu pracy Komisji Rewizyjnej w 2021 r.

4)      sprawy różne, wolne wnioski.

5)      zakończenie obrad.