Komisja Rewizyjna

Autor: Biuro Rady Miasta

12/01/2023 18:00

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 16 stycznia 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 18:00 w Biurze Rady Miasta w budynku A Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w  Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w 2022 r. oraz plan pracy w 2023 r.
  4. Sprawy bieżące, zapytania, wolne wnioski.
  5. Zakończenie obrad.