Komisja Rewizyjna

Autor: Biuro Rady Miasta

03/10/2022 16:00

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 17 października 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 16.00 w Biurze Rady Miasta w budynku A Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w  Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia.

1.       Stwierdzenie kworum.

2.      Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

3.      Omówienie spraw bieżących.

4.      Sprawy różne, wolne wnioski.

5.      Zakończenie obrad.