Komisja Rewizyjna

Autor: Biuro Rady Miasta Renata Trzpil

24/02/2021

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 1 marca 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 16:15.Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

1)      stwierdzenie kworum oraz głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanego porządku posiedzenia.

2)      omówienie spraw bieżących.

3)      sprawy różne, wolne wnioski.

4)      zakończenie obrad.