Komisja Rewizyjna

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

20/01/2020 16:00

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się dnia 27 stycznia 2020 r. o godzinie 16:00 w Biurze Rady Miasta Otwocka.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w 2019 r.
4. Plan pracy Komisji Rewizyjnej w 2020 r.
5. Sprawy bieżące, zapytania, wolne wnioski.
6. Zakończenie obrad.