Komisja Planowania Przestrzennego

Autor: Biuro Rady Miasta

15/03/2023 16:00

Posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego odbędzie się w dniu 20 marca 2023 r. (poniedziałek) o godzinie 16:00. Posiedzenie komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym z wykorzystaniem środkiem porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Kresy Wschodnie”.
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.
  5. Zakończenie obrad.