Komisja Planowania Przestrzennego

Autor: Biuro Rady Miasta

28/11/2022 15:15

Posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego odbędzie się w dniu 29 listopada 2022 r. (wtorek) o godzinie 15.15. Posiedzenie komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym z wykorzystaniem środkiem porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Omówienie i zaopiniowanie uwagi i projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą ”Wólka Mlądzka – etap I”.
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.
  5. Zakończenie obrad.