Komisja Planowania Przestrzennego

Autor: Biuro Rady Miasta

14/09/2021

Posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego odbędzie się w dniu 16 września 2021 r. (czwartek) o godzinie 16.15. Posiedzenie komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym z wykorzystaniem środkiem porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie pisma z dnia 18.08.2021 r. właściciela działki nr 10 obręb 160 (11822/21/DI).
  4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Soplicowo”.
  5. Sprawy różne, wolne wnioski
  6. Zakończenie obrad.