Komisja Planowania Przestrzennego

Autor: Biuro Rady Miasta

26/04/2021

Posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2021 r. (czwartek) o godzinie 16:00.    

Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.       Stwierdzenie kworum.
2.       Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3.       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany granic mpzp pn. „Soplicowo”.
4.       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany granic mpzp pn. „Wólka Mlądzka”.

5.       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do mpzp pn. „Mlądz”.

6.       Sprawy różne, wolne wnioski.
7.       Zakończenie obrad.