Komisja Planowania Przestrzennego

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

06/04/2021 16:15

Posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego, które odbędzie się w dniu 08 kwietnia 2021 r. (czwartek) o godzinie 16:15.   
Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka
przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.
 
Proponowany porządek posiedzenia:
1.      Stwierdzenie kworum.
2.      Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie objętym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Cmentarz”.
4.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie objętym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „PKP I”.
5.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie miasta Otwocka znajdujących się na terenie objętym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Świder Zachodni bis”.
6.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie miasta Otwocka znajdujących się na terenie objętym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Cisowa”.
7.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie miasta Otwocka znajdujących się na terenie objętym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Ługi Północne-bis”.
8.      Sprawy różne, wolne wnioski.
9.      Zakończenie obrad.