Komisja Planowania Przestrzennego

Autor: Biuro Rady Miasta

17/02/2021 16:00

Posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego odbędzie się w dniu 19 lutego 2021 r. (piątek) o godzinie 16:00.    

Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5
w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

1)      Stwierdzenie kworum.

2)      Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

3)      Omówienie pisma mieszkańców Otwocka w sprawie mpzp „Wólka Mlądzka-etap II”.

4)      Sprawy różne, wolne wnioski.

5)      Zakończenie obrad.