Komisja Planowania Przestrzennego

Autor: Biuro Rady Miasta

06/10/2020

Posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego odbędzie się w dniu 07 października 2020 r. (środa) o godzinie 16:30 przy ul. Armii Krajowej 4 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu (sala widowiskowa).

Proponowany porządek posiedzenia:

1)      Stwierdzenie kworum.

2)      Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

3)      Zaopiniowanie projektu uchwały ustalającej lokalizację inwestycji mieszkaniowej polegającej
na zmianie sposobu użytkowania trzech budynków usługowych oznaczonych jako: budynek przy ul. Poniatowskiego 29E, budynek przy ul. Poniatowskiego 29F, budynek przy ul. Poniatowskiego 29G na budynki mieszkalne wielorodzinne zlokalizowane na części działki nr ew. 16 z obrębu 142 przy ul. Poniatowskiego w Otwocku.

4)      Sprawy różne, wolne wnioski.

5)      Zakończenie obrad.