Komisja Planowania Przestrzennego

Autor: Biuro Rady Miasta

25/04/2022 15:;00

Posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2022 r. (czwartek) o godzinie 15.00. Posiedzenie komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym z wykorzystaniem środkiem porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

 

Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Omówienie i zaopiniowanie części uwag nieuwzględnionych przez pana Prezydenta dotyczących mpzp pn. „Wólka Mlądzka I”
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.
  5. Zakończenie obrad.