Komisja Planowania Przestrzennego

Autor: Biuro Rady Miasta

15/10/2021 16:15

Posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego odbędzie się w dniu 19 października 2021 r. (wtorek) o godzinie 16.15. Posiedzenie komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym z wykorzystaniem środkiem porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Omówienie i zaopiniowanie uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Otwocka złożonych do projektu mpzp  pn. „Emilli Plater”.
  4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Emilli Plater”.
  5. Sprawy różne, wolne wnioski
  6. Zakończenie obrad.