Komisja Planowania Przestrzennego

Autor: Biuro Rady Miasta

26/03/2021 16:00

Posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego odbędzie się w dniu 30 marca 2021 r. (wtorek) o godzinie 16:00.    

Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Stwierdzenie kworum.
2.      Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3.      Przedstawienie przez „Laris Development” prezentacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie ośrodka senioralno-rehabilitacyjnego w Otwocku Soplicowie przy ul. Myśliwskiej 2.
4.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Soplicowo”.
5.      Sprawy różne, wolne wnioski.
6.      Zakończenie obrad.