Komisja Planowania Przestrzennego

Autor: Biuro Rady Miasta

18/09/2020 16:45

Wyjazdowa Komisja Planowania Przestrzennego odbędzie się w dniu 23 września 2020 r. (środa), godzina: 16:45, miejsce spotkania: ul. Warsztatowa (stare wysypisko).

Kontynuacja posiedzenia odbędzie się w auli Urzędu Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5.

Proponowany porządek posiedzenia:

1)      Stwierdzenie kworum.

2)      Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

3)      Omówienie granic miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Warsztatowa”. (wyjazdowa).

4)      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Mlądz" (stacjonarna, aula Urzędu Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5).

5)      Sprawy różne, wolne wnioski.

6)      Zakończenie obrad.