Komisja Planowania Przestrzennego

Autor: Renata Trzpil Biuro Rady Miasta

12/08/2020

Posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2020 r. (czwartek), godzina: 16:00 w miejscu: Aula Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

1)      Stwierdzenie kworum.

2)      Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

3)      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/184/2000 Rady Miasta Otwocka z dnia 15 lutego 2000 r. zmieniającej Uchwałę nr XLI/297/97 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 marca 1997 r.

4)      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XVII/96/2007 Rady Miasta Otwocka z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „CPN”.

5)      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XIII/126/2003 Rady Miasta Otwocka z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Warsztatowa”.

6)      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IV/2/2003 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie wprowadzenia etapów i zatwierdzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kresy Południowe”.

7)      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XLVIII/380/2006 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Borowa”.

8)      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „Cisowa”.

9)      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Marszałkowska”.

10)  Sprawy różne, wolne wnioski.

11)  Zakończenie obrad.