Komisja Planowania Przestrzennego

Autor: Biuro Rady Miasta

06/02/2020 16:30

Posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego odbędzie się
w dniu 10 lutego 2020 r. (poniedziałek), godzina: 16:30 w miejscu: Aula, Urząd Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia:

1)      Stwierdzenie kworum.

2)      Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

3)      Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego.

4)      Zapoznanie się i omówienie wniosku mieszkańców miasta Otwocka z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie objęcia procedurą planu działek zlokalizowanych w Otwocku przy ul. Batorego/Tysiąclecia.

5)      Zapoznanie się i omówienie wniosków dotyczących działek przy ulicy Cisowej.

6)      Sprawy różne, wolne wnioski.

7)      Zakończenie obrad.